MENU
Archiwum
18-06-2019

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul.Okrzei 45 w Bełchatowie,

ogłasza:

Przetarg  ustny  nieograniczony  w dniu 3 lipca 2019 r. o godz.  1000  na wynajem lokalu użytkowego w stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje:


06-03-2019

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – Wymian wodomierzy radiowych an zimną i ciepłą wodę ( po 5 latach )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.03.2019 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni .

Termin otwarcia ofert dnia 21.03.2019 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523