MENU
Archiwum
21-12-2021

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – remont balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Łąkowa bl. 2 w Bełchatowie polegające na:


07-10-2021

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli (5-cio letniej) polegającej na badaniu pomiaru instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 pkt. 1 p. pkt 2 w mieszkaniach i na klatkach schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz węzłów cieplnych i hydroforni.


14-09-2021

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Okrzei 45 w Bełchatowie,

ogłasza:

Przetarg  ustny  nieograniczony w dniu  30.09.2021 r. o godz.  1000 na wynajem  lokalu użytkowego w stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje:


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać: 44 635 03 44