MENU
Archiwum
14-05-2020

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na:

  • opracowanie audytu energetycznego, kosztorysów,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych i dokumentacji  projektowej  wraz z uzgodnieniami dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego os. Żołnierzy  POW bl. 12 w Bełchatowie.  

16-03-2020

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Okrzei 45 w Bełchatowie,

ogłasza:

Przetarg  ustny  nieograniczony w dniu  02.04.2020 r. o godz.  900

na wynajem  lokalu użytkowego w stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje:


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523