MENU
przetargi

Przetarg na remont dachów

22.07.2020

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: 

remont dachów w budynkach mieszkalnych przy ul Gombrowicza bl. 6, ul. Hubala bl.1, ul. Norwida bl. 4, ul. Paderewskiego bl.5, ul. Żeromskiego bl. 1 w Bełchatowie.

Okres realizacji – do  15.11.2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.08.2020 r. do godz. 1500  w pokoju nr 20  Spółdzielni .

Termin otwarcia  ofert  dnia 12.08.2020 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju  nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 12 000,00 zł,  nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.      

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523