MENU
przetargi

Przebudowa pomieszczeń usługowych na mieszkania w budynku wielorodzinnym oraz przebudowa instalacji wewnetrznych przy ul Zeromskiego bl. 1

11.09.2019

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na  wykonanie:

Przebudowa pomieszczeń usługowych na mieszkania w budynku wielorodzinnym oraz przebudowa instalacji wewnętrznych : elekrycznej , wodwy zimnej i ciepłej, sanitarnej , ogrzewczej  przy ul.Żeromskiego bl. 1 w Bełchatowie


Okres realizacji – do  15.12.2019 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24.09.2019 r. do godz. 15:00   w pokoju nr 20 Spółdzielni.
Termin otwarcia  ofert  dnia  26.09.2019 r. godz. 10:00   w siedzibie Zamawiającego ,  w pokoju nr 9.
Należy wnieść wadium w wysokości –  7 000,00 zł na konto bankowe nr   59102039580000910200145565.
Dokumentacja wraz ze specyfikacją -  dokumentacja do pobrania

Dodatkowe informacje przetargowe:

1.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach okreslonych w "regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM".

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523