MENU
lista aktualności

Zmiany taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów od 01.07.2021 r.

10.06.2021

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr decyzji OŁO.4210.9.202l.BG z dnia 27.05.2021r. została zatwierdzona zmiana Taryfy dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Tym samym zmianie podlegają ceny stosowane dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie. Według informacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów nowe ceny będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r. (zmiany cen wytłuszczonym drukiem).

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel.633-33-36, wew. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).

Cennik opłat za ciepło obowiązujący od 01.07.2021 r. opracowany na podstawie:

  • zmienionej taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zatwierdzonej zmiany decyzją Prezesa URE z dnia 27.05.2021 r. nr OŁO.4210.9.2021.BG
  • taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 02.02.2021 r. nr OŁO.4210.40.2020.BG.

Grupa taryfowa odbiorcy

Cena netto ciepła [zł/GJ]

Cena netto zamówionej mocy cieplnej [zł/MW/miesiąc]

Stawka netto opłaty za usługi przesyłowe

Cena netto nośnika ciepła [zł/m3]

 

 

 

 

 

 

Opłata stała [zł/MW/miesiąc]

Opłata zmienna [zł/GJ]

 

 

B1

22,78

6.145,22

1.952,05

21,61

6,80

B3

22,78

6.145,22

2.605,91

24,89

6,80

C2

22,78

6.145,22

3.413,00

28,34

6,80

C4

22,78

6.145,22

2.832,06

26,60

6,80

1MW = 1 000 kW

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego

Grupa B - Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła do węzła cieplnego, przy czym:

            B1 - Węzeł cieplny należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowany,

            B3 - Węzeł cieplny należy do dystrybutora ciepła.

Grupa C - Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze za grupowym węzłem cieplnym, przy czym:

           C2 - Węzeł i instalacja odbiorcza należą do dystrybutora ciepła,

           C4 - Węzeł należy do dystrybutora ciepła; instalacja odbiorcza należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowana.

 

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523