MENU
lista aktualności
18-05-2021

"Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej, nastąpią przerwy w dostawie ciepła w poniższych terminach. Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


29-04-2021

Działając na podstawie Uchwały nr 5/2021 z dnia 11 marca 2021 roku oraz na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 275 w brzmieniu art. 36 nadanym ustawą z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. tarcza 2.0), Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniach 24, 25, 26 i 27 maja 2021 roku odbędzie się głosowanie przez członków Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwał niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Spółdzielni, a będących w kompetencji Walnego Zgromadzenia, w sprawie:


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523