MENU
lista aktualności
13-10-2021

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Od dnia 01.01.2022 roku ulega zmianie wysokość  opłaty eksploatacyjnej, która ma wpływ na wysokość Państwa czynszu. W najbliższych miesiącach planujemy spotkania z członkami BSM, celem omówienia bieżących spraw związanych z poszczególnymi nieruchomościami, tak aby Państwo mieli wpływ na zakres prac wykonywanych na Waszych blokach.


02-07-2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w dniu 15 czerwca 2021 r. ogłosił taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Miasta Bełchatowa w okresie trzech lat - od dnia 20 czerwca 2021 roku do dnia 19 czerwca 2024 roku. 


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523